top of page
דונו והצפרדעים הקדמהתמר הוכשטטר
00:00 / 01:08
דונו והצפרדעים פרק ראשוןתמר הוכשטטר
00:00 / 04:13

דונו והצפרדעים - סיפור שמע לימי הקורונה


* הספר נמצא בתהליך עריכה ויראה אור ב2021!

רוצים להכיר את הספרים הקודמים של דונו?

לחצו פה

רוצים להגיע הישר להאזנה לפרקים, בכניסה הבאה? העתיקו את הקישור הזה:
https://www.tamargo.co.il/copy-of

דונו והצפרדעים פרק שניתמר הוכשטטר
00:00 / 01:39
דונו והצפרדעים פרק שלישיתמר הוכשטטר
00:00 / 05:37
דונו והצפרדעים פרק רביעיתמר הוכשטטר
00:00 / 01:24
דונו והצפרדעים פרק חמישיתמר הוכשטטר
00:00 / 03:19
דונו והצפרדעים פרק שישיתמר הוכשטטר
00:00 / 05:38
דונו והצפרדעים פרק שביעיתמר הוכשטטר
00:00 / 03:05
פרק שמיניתמר הוכשטטר
00:00 / 04:28
פרק תשיעיתמר הוכשטטר
00:00 / 06:10
פרק עשיריתמר הוכשטטר
00:00 / 05:40
פרק אחד עשרתמר הוכשטטר
00:00 / 06:35
פרק שנים עשרתמר הוכשטטר
00:00 / 02:22
פרק שלושה עשרתמר הוכשטטר
00:00 / 08:44
פרק ארבע עשרתמר הוכשטטר
00:00 / 04:54
פרק חמישה עשרתמר הוכשטטר
00:00 / 05:51
פרק שישה עשרתמר הוכשטטר
00:00 / 03:03
פרק שבעה עשרתמר הוכשטטר
00:00 / 02:24
פרק שמונה עשרתמר הוכשטטר
00:00 / 09:48
פרק תשעה עשרתמר הוכשטטר
00:00 / 09:05
פרק עשריםתמר הוכשטטר
00:00 / 08:22
כמעט פרק אחרוןתמר הוכשטטר
00:00 / 01:26
פרק אחרוןתמר הוכשטטר
00:00 / 08:07
bottom of page